افشای جاسوسی و ارتباط روح الله زم و آمدنیوز با موساد!!


افشای سند جاسوسی و ارتباط "روح الله زم" و "آمدنیوز" با موساد توسط روزنامه نگار رژیم صهیونیستی

۰ نظر