انتقاد آیت الله اراکی از صحبتهای جنجالی روحانی


پس لرزه های صحبت حسن روحانی رییس جمهور همچنان ادامه دارد.
روحانی چندی پیش از اجازه نقد معصومین صحبت کرده بود.


۰ نظر