یوگا مخصوص خانم هایی که گردن و شانه درد دارند


با این حرکات آرامش بخش می توانید به کمک عضلات گرفته و خشک شده و روح ناآرامتلن بروید.


۰ نظر