توضیحات سخنگوی وزارت خارجه پیرامون صدور روادید برای تیم ملی کشتی آمریکا


با صدور روادید برای تیم ملی کشتی آمریکا و برگزاری مسابقات در ایران موافقت شد...

 


۰ نظر