توضیحات پیرامون غیبت چند روزه استقلالی ها در تمرینات


بازیکنان استقلال در پی اعتراض به عدم دریافت طلب های خود تمرین را تعطیل کردند


۰ نظر