وقتی رکورد جهان از بهداد سلیمی گرفته شد!!


 وقتی رکورد جهان از بهداد سلیمی گرفته شد | وزنه بردار گرجستانی رکورد یک ضرب جهان را از بهداد سلیمی گرفت


۰ نظر