واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ماجرای شجاعی و حاج صفی!


نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه ( 16 مرداد 1396 )


۰ نظر