پیام ویدئویی سامان قدوس پس از انتخاب تیم ایران به جای سوئد!


پیام سامان قدوس ( شهروند ایرانی سوئدی) پس از انتخاب بازی در تیم ملی فوتبال ایران به جای سوئد...


۰ نظر