مقدماتی جام جهانی؛صعود لهستان و مصر،حذف تلخ اسکاتلند


مروری بر رقابت های مقدماتی جام جهانی فوتبال در سراسر جهان (96/07/17)


۰ نظر