صعود بی نظیر نوجوانان ایرانی به جمع هشت تیم برتر دنیا


نوجوانان ایران در ادامه موفقیت های خود توانستند از سد مکزیکی ها نیز عبور کنند و خود را به مرحله یک چهارم نهایی و تیم نوجوانان اسپانیا برسانند.


۰ نظر