درگیری و ضربه عجیب پاتریس اورا به یک هوادار!


درگیری و ضربه عجیب پاتریس اورا به یک هوادار در جریان دیدار دیشب مارسی و گیمارش.او با کارت قرمزی که دیشب دریافت کرد اولین بازیکن تاریخ لیگ اروپا است که پیش از آغاز بازی اخراج می شود!

 


۰ نظر