اولین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک


انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با حضور ملی پوشان ومدال آوران جهان والمپیک برگزار شد.


۰ نظر