مقام سوم تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام بین قاره ای


تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست روسیه به مقام سوم جام بین قاره ای رسید.


۰ نظر