حواشی فدراسیون بوکس پس از تغییرات مدیریتی


حواشی که باعث شد امروز برخی از اهالی این رشته به وزارت ورزش و جوانان بروند.


۰ نظر