اردوی یک هفته ای تیم استقلال در جزیره کیش


تیم استقلال پیش از دیدار برابر سیاه جامگان به اردوی یک هفته ای رفته است.


۰ نظر