راه اندازی سیستم یکپارچه نقل و انتقالات در فوتبال


در پی پرونده های اخیر نقل و انتقالاتی فوتبال ایران فدراسیون فوتبال دست به کار شده و کارشناسانی را برای آموزش از FIFA به ایران آورده است.


۰ نظر