آخرین وضعیت صدور ویزای وزنه برداران ایرانی


آخرین اخبار از وضعیت صدور ویزای اعضای تیم وزنه برداری ایران از زبان رئیس فدراسیون وزنه برداری.


۰ نظر