تقابل ترامپ این بار با ورزشکاران آمریکایی


تشنج در روابط ترامپ با ورزشکاران برجسته آمریکایی به ویژه سیاه پوستان


۰ نظر