رکوردشکنی بهداد سلیمی در تمرینات وزنه برداری


مهار وزنه 260 کیلویی بهداد سلیمی در اردوی تیم ملی


۰ نظر