هاکی بازی کردن پوتین در سوچی!


پوتین رییس جمهور روسیه در سوچی مهارت های هاکی خود را به رخ می کشد!


۰ نظر