تدابیر روسیه برای برقراری امنیت بازی های جام جهانی


استفاده از تجهیزات نظامی از سوی دولت روسیه برای تامین امنیت در برگزاری بازی های جام جهانی 2018 روسیه


۰ نظر