مراسم تجلیل از جوانمردان ورزشکار حامی مردم مظلوم فلسطین


تجلیل از ورزشکاران جوانمرد که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین مقابل تیمهای رژیم صهیونیستی رویارویی نکردند


۰ نظر