ورزشکارانی که رژیم صهیونیستی را زیر پا گذاشتند


ورزشکارانی که در مقابل نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی حاضر به رقابت نشدند.


۰ نظر