لوگوی نقاشی شده یوز ایرانی روی هواپیمای تیم ملی


نمایی از طرح لوگوی یوز ایرانی بر روی هواپیمای اختصاصی تیم ملی ایران در آشیانه صنایع هواپیمایی


۰ نظر