لغو دیدار فوتبال آرژانتین با رژیم صهیونیستی


با اعتراض حامیان مردم مظلوم فلسطین و همزمان با کشتار کودکان بی دفاع فلسطین توسط رژیم صهیونیستی این بازی لغو شد


۰ نظر