کم سن و سال ترین آفرودکار ایران!


محمدمهدی افشار 7 ساله آفرودکاری که میخواهد نام خود را در کتاب گینس بعنوان کوچک ترین فرد آفرودکار ثبت کند


۰ نظر