توهین بی‌شرمانه شبکه سعودی به پرسپولیسی ها


توهین شبکه سعودی به علی علیپور و بازیکنان پرسپولیس


۰ نظر