مخلوط کردن سیاست و ورزش به سبک رسانه های غربی


سنگ اندازی ها و حاشیه سازی رسانه های غربی در جریان اتفاقاتی که پس از دیدار استقلال - تراکتورسازی رخ داد.


۰ نظر