گفتگوی یورونیوز با دختر پرسپولیسی معروف در تغییر چهره


گفتگو با دختر هوادار پرسپولیسی که با تغییر چهره در ورزشگاه آزادی حاضر میشود.


۰ نظر