حمله هوادارن پرسپولیس به اتوبوس کاشیما!


استوری یکی از اعضای تیم کاشیما از داخل اتوبوس این تیم که مدعی است هواداران به اتوبوس آنها با اشیا حمله کرده اند!


۰ نظر