آیتم کرنومتر؛ استقلال هنوز بدهی دارد!


داستان بدهی های تمام نشدنی استقلال چیست؟


۰ نظر