انتقاد صریح خانم بازیگر به کارلوس کیروش!


برنامه زنده رود (97/09/04)


۰ نظر