صدای فردوسی پور جوان برای اولین بار روی آنتن زنده


تصویری از اولین گزارش زنده عادل فردوسی پور در برنامه زنده تلویزیونی.


۰ نظر