نبرد جانانه امیر علی اکبری با حریف آمریکایی


تایلر، کینگ بوکسور آمریکایی در آخرین مصاحبه خود گفته بود کاری میکند حریف ایرانی اش (امیر علی اکبری) بقیه عمر را روی ویلچر بگذراند.


۰ نظر