عذرخواهی انصاریان پس از سوء تفاهم ایجاد شده برای افغان ها


علی انصاریان درمورد توهین به مردم افغانستان توضیح داد


۰ نظر