ثبت سریع‌ ترین تیم پیت استاپ تاریخ فرمول یک


سریع‌ ترین تیم پیت استاپ (تعویض لاستیک) تاریخ فرمول یک با رکورد 1.92 ثانیه!


۰ نظر