صحبتهای خطیر بعد از درگیری با علیرضا حقیقی


درگیری و ضرب و شتم علیرضا حقیقی و معاون ورزشی باشگاه استقلال


۰ نظر