فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣۶٢٠۶ ۲۱:۱۶ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ٢٥٥ ف

موسوی:دلیل باختم راازآنهایی بپرسید که ٤٠روزرهایم کردند

پرتابگر چکش ایران پس از حذف از المپیک ریو گفت: دلیل این ناکامی را از آنهایی بپرسید که ٤٠ روز ما را به حال خود رها کردند و هیچ برنامه ای برای ما نداشتند.

موسوی:دلیل باختم راازآنهایی بپرسید که ٤٠روزرهایم کردند

کاوه موسوی اس از پایان کارش در المپیک ریو اظهار داشت: بدترین رکورد دوران ورزشی ام را زدم، رکورد من ٧٧ متر است اما اینجا ٦٥ متر انداختم که این نتیجه بسیار بدی برای من به حساب می آید.

وی درباره اینگونه عملکردش تاکید کرد: دلیلش را از کسانیکه بپرسید که ٤٠ روز ما را رها کردند. من بعد از کسب سهمیه المپیک هیچ برنامه ای نداشتم و خودمان به تنهایی تمرین می کردیم. من نامه رسمی به فدراسیون دادم که مطیع شما هستم اما یا مربی ام را به ایران بیاورید یا اجازه دهید ما به بلاروس برویم. در غیر اینصورت مسوولیتی در قبال نتیجه ام ندارم.

کاوه موسوی ادامه داد: این حرف به این معنا نیست که در مقابل مردم مسوول نیستم. به هر حال من به نمایندگی از مردم ایران اینجا هستم و وقتی نتیجه نمی گیرم، شرمنده مردم می شوم اما در مورد مسوولان نظر دیگری دارم. چون انها باعث می شوند که من شرمنده شوم.

پرتابگر چکش ایران در ارتباط با اینکه چقدر خودش را مقصر می داند، گفت: قطعا من مقصرم چون حرف مسوولان فدراسیون را گوش کردم و وقتی گفتند برنامه ام تا المپیک اجرایی می شود، حرف شان را باور کردم.

منبع خبرگزاری مهر

موسوی:دلیل باختم راازآنهایی بپرسید که ٤٠روزرهایم کردند