وقتی رئیس کمیته انضباطی، حاشیه سازی میکند


امروز با فضای مجازی؛ اظهارات جنجالی یک مدیر انضباطی.


۰ نظر