کمک های ورزشکاران و جوانان به سیل زدگان


میزان کمک های ورزشکاران و جوانان به مردم سیل زده، از زبان دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در جریان سفر به مراکز سیل زده لرستان


۰ نظر