انصراف استادبزرگ ایران از رویارویی با نماینده صهیونیستی


استادبزرگ “علیرضا فیروزجا” در دور سوم مسابقات بزرگ بین‌المللی «گرنک» آلمان حاضر به بازی در برابر نماینده رژیم صهیونیستی نشد.


۰ نظر