شفر رفت،مجیدی سرمربی موقت استقلال شد!


فرهاد مجیدی با برکناری وینفرد شفر به عنوان جانشین او و سرمربی استقلال معرفی شد.


۰ نظر