سمتی جدید برای بهروز نعمتی،نماینده مجلس!


بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی،در روزهای اخیر یک پست مهم و مدیریتی دیگر را هم عهده دار شده است...


۰ نظر