تلفن همراه دردسرساز در مسابقات جودو باکو!


در هنگام برگزاری مسابقات جودو در باکو تلفن همراه یکی از شرکت کنندگان دردسرساز شد


۰ نظر