فروشگاه نی نی جور
در پارالمپیک ریو محمد خالوندی با سه بار جا به جا کردن رکورد جهانی، در پایان پرتاب ششم رکورد 46.12 را از خود بر جای گذاشت و مدال طلای پرتاب نیزه را از آن خود کرد. محمدخالوندی از جوانان موفق عشایر غیور استان کرمانشاه است که ورزش قهرمانی اش را با حداقل امکانات در کنار انجام کارهای ساختمانی شروع کرد.