برآورده شدن 70درصدی انتظارات از المپیکی ها


گفتگو با کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک

۰ نظر