فروشگاه نی نی جور
ایتالیارباتربات فوتبالیست

هفتمین نمایشگاه نوآوری رم پس از سه روز کاری روز گذشته(یکشنبه) به کار خود پایان داد. در نمایشگاه امسال از نسل ششم ربات‌های فوتبالیست رونمایی شد که امیدواری‌ها نسبت به حضور تیم فوتبال ربات‌های انسان‌نما را در جام جهانی فوتبالی تا نیمه قرن حاضر افزایش داد.