یاهو صدها میلیون ایمیل را در اختیار مقامات امنیتی آمریکا قرار داده است


دو تن از کارکنان پیشین یاهو ادعا کردند که این شرکت کپی صدها میلیون ایمیل کاربران خود را در اختیار مقامات امنیتی آمریکا قرار داده است.

۰ نظر