اوتیسم چه ارگان هایی از بدن را درگیر می کند؟


تحقیقات جدیدی پیرامون اوتیسم در حال انجام است و نشان دهنده این است که درمورد اوتیسم، هر کودکی با کودک دیگر متفاوت است و باید کودکان علاوه بر درمان های عمومی این بیماری به صورت فردی نیز مورد آزمایش و درمان قرار گیرند.


۰ نظر