قتل یک زن و دو دختر مهاجر سوری در دانمارک


یک زن مهاجر سوری و دو دختر 7 و 9 ساله اش در دانمارک به قتل رسیدند.


۰ نظر